Service
บริการของเรา บจก.เคเค ฟลูอิด เทคโนโลยี เป็นบริษัทฯ ผู้ให้บริการจำหน่าย , ติดตั้ง , พร้อมซ่อมบำรุงรักษา
เครื่องสูบน้ำทุกรูปแบบ ทั้งในกลุ่มธุรกิจอาคารสูง อพาร์ทเม้นท์ ที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการ.
บจก.เคเค ฟลูอิด เทคโนโลยี เป็นบริษัทฯ ผู้ให้บริการจำหน่าย , ติดตั้ง , พร้อมซ่อมบำรุงรักษา เครื่องสูบน้ำทุกรูปแบบ ทั้งในกลุ่มธุรกิจอาคารสูง อพาร์ทเม้นท์ ที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการ. บจก.เคเค ฟลูอิด เทคโนโลยี มีบริการออกแบบและจัดหาสินค้าประเภทเครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์ประปา ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงคุณภาพและราคาที่เหมาะสม รวมทั้งยึดถือการบริการที่ดีและตรงต่อเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าในงานที่ได้รับบริการ.
งานติดตั้ง Blower สำหรับ Bio Gas.
งานติดตั้ง Gear pump.
งานประกอบปั๊มน้ำบนแท่นแบบลากจูง
งานหุ้มฉนวนท่อน้ำร้อน.
Top