Booster Pump “EBARA”
Booster Pump “EBARA”
รหัสสินค้า : FIRE MAX-2014
รายละเอียด :
บูสเตอร์ปั๊ม (Booster pump) หรือปั๊มน้ำเสริมแรงดัน คือระบบปั๊มน้ำที่ทำหน้าที่เพิ่มและรักษาแรงดันน้ำในระบบท่อส่งน้ำในอาคารให้มีแรงดันที่คงที่สม่ำเสมอ โดยสามารถกำหนดแรงดันน้ำที่ต้องการใช้งานได้ เหมาะกับระบบที่มีการใช้น้ำสูง และมีแรงดันน้ำไม่พอ ซึ่งมีการใช้งานอย่างกว้างขวางทั้งในอาคารใหญ่ จนกระทั่งในครัวเรือนที่มีการใฃ้น้ำในปริมาณมาก

 

หลักการทำงานของ Booster Pump                            

เมื่อมีการเปิดใช้น้ำในระบบ ระดับแรงดันจะค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ จนถึงค่าที่ตั้งไว้ สวิตช์แรงดัน (Pressure switch) จะสั่งให้ตู้ควบคุมจ่ายไฟให้มอเตอร์ปั๊มน้ำทำการสูบน้ำเพื่อสร้างแรงดันในท่อแรงดันน้ำจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนถึงค่าที่กำหนดสวิตช์แรงดันจะสั่งให้ปั๊มน้ำหยุดการทำงานในกรณีที่มีการใช้น้ำมากจนปั้มตัวที่หนึ่งทำงานไม่ทันทำให้ระดับแรงดันตกลงหรือไม่เพิ่มขึ้น สวิตซ์แรงดันจะส่งสัญญาณให้ตู้ควบคุมจ่ายไฟให้มอเตอร์ปั๊มน้ำตัวที่ 2 ทำงาน (ในกรณีที่เป็นชุดบูสเตอร์ที่มีปั้มสองตัว) เมื่อแรงดันน้ำในระบบเพิ่มขึ้นและคงที่ปั๊มจึงจะหยุดการทำงาน

ระบบโดยบูสเตอร์ปั๊ม จำเป็นต้องอาศัยถังแรงดันไดอะแฟรม ( Pressure Diaphragm Tank ) ในระบบเพื่อลดเวลาการทำงานปั๊มน้ำไม่ให้บ่อยเกินไป เป็นผลทำให้มอเตอร์ปั๊มน้ำเสียหายได้ ถังแรงดันทำงานโดยอาศัยแรงดันของอากาศในถังและแรงดันของน้ำในถัง   การทำงานของปั้ม ช่วยรับแรงกดและแรงกระแทกของน้ำในระบบขณะที่ปั้มหยุดหรือเริ่มทำงาน

 

รุ่นปั๊ม

ขนาดถังแรงดัน

กำลังมอเตอร์ (Kw.)

ปริมาณน้ำ

M3/Hr.

แรงดัน

(เมตร)

ขนาดท่อส่ง

(นิ้ว)

CMA-1.OOT

100

0.75

1.2-6

25.5-34.5

2

CMA-1.OOT

200

0.75

1.2-6

25.5-34.5

2

CMA-1.50T

100

1.1

1.2-6.6

33-40.5

2

CMA-1.50T

200

1.1

1.2-6.6

33-40.5

2

CMA-2.00T

100

1.5

1.2-7.2

38-47

2

CMA-2.00T

200

1.5

1.2-7.2

38-47

2

CMA-3.00T

100

2.2

1.2-8.4

41-53

2

CMA-3.00T

200

2.2

1.2-8.4

41-53

2

CMB-1.00T

100

0.75

6-15

14-18.4

2-1/2

CMB-1.00T

200

0.75

6-15

14-18.4

2-1/2

CMB-1.00T

300

0.75

6-15

14-18.4

2-1/2

CMB-1.50T

100

1.1

6-17

16-22.4

2-1/2

CMB-1.50T

200

1.1

6-17

16-22.4

2-1/2

CMB-1.50T

300

1.1

6-17

16-22.4

2-1/2

CMB-2.00T

100

1.5

6-17

21-28.7

2-1/2

CMB-2.00T

200

1.5

6-17

21-28.7

2-1/2

CMB-2.00T

300

1.5

6-17

21-28.7

2-1/2

CMB-3.00T

100

2.2

6-17

27-34.5

2-1/2

CMB-3.00T

200

2.2

6-17

27-34.5

2-1/2

CMB-3.00T

300

2.2

6-17

27-34.5

2-1/2

CMB-4.00T

100

3

6-17

33.5-45

2-1/2

CMB-4.00T

200

3

6-17

33.5-45

2-1/2

CMB-4.00T

300

3

6-17

33.5-45

2-1/2

CMB-5.50T

100

4

6-17

43-54

2-1/2

CMB-5.50T

200

4

6-17

43-54

2-1/2

CMB-5.50T

300

4

6-17

43-54

2-1/2

Top