Control Panel
Control Panel
รหัสสินค้า : Control Panel
รายละเอียด :
ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำตามความต้องการใช้งาน

ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับระบบปั๊มน้ำเนื่องจากเป็นตัวควบคุมและป้องกันการทำงานต่าง ๆ ในระบบปั๊มน้ำ แบ่งเป็นลักษณะคร่าว ๆ ได้ดังนี้.

1.ลักษณะการติดตั้งแบบ In-door / Out-door

2.ลักษณะการควบคุมการทำงานตามความต้องการ รักษาแรงดัน(Booster) , สูบส่งน้ำ(Transfer) ,หรือสูบระบายน้ำในระบบน้ำเสีย (Sewage water)

3.ระบบการต่อวงจรเข้ามอเตอร์ DOL / Star-Delta / Soft Start / VSD.

4.จำนวนปั๊มน้ำที่ต้องการควบคุมการทำงาน

5.ระบบป้องกันต่าง ๆ เพื่อลดหรือป้องกันความเสียหายกับตัวมอเตอร์ปั๊มน้ำ และตัวตู้ควบคุมไฟฟ้า

#บริการให้คำปรึกษา และประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้าตาม ฟังก์ชั่นหรือความต้องการในระบบ#

 

Top